Інструкція

проведення тестового контролю з дисциплін

серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

1 Вибір варіанту завдання

2 Пакет завдань складається з 3-х рівнів.

І рівень - завдання з одноелементним вибором, складається з 40 питань, кожна правильна відповідь з яких оцінюється в 0.5 бали.

ІІ рівень - завдання з багатоелементним вибором, складається з 34 питань, кожний правильний елемент з яких оцінюється в 1 бали. У випадку допущених помилок чи неповного вибору елементів, бали за тест не нараховуються.

ІІІ рівень – практичне завдання складається з 23 питань, кожна правильна відповідь з яких оцінюється в 2 бали.

Результати тестування знаходяться у викладача.

Час проходження тестувння 3 години.