СРС22 Розрахунок нормативних оборотних коштів та показників ефективності їх використання